SDİX

RapidChek® E. coli O157 Test Strips

Kodu: 7000157

Ambalaj: 50 Tests

Açıklama: English Information!!! RAPID CHECK O 157,H:7 E.Coli O 157 H:7 salgınının çözümü, gıda şirketleri için herzaman maliyetli ve zaman alıcı olmuştur. E.Coli O 157,H:7 patojeninin erken tespit edilmesi için, üreticiler, işletmeler ve dağıtıcılar mevcut çalışma şartları içerisinde maliyetlerini yükseltmeyecek ve zaman kazandıracak çözümler geliştirme arayışına girmişlerdir. Sdix; üreticilere E.coli patojeni konusunda gerçek ve net okunabilir sonuçlar sağlamak üzere geliştirilmiş hızlı ve pratik bir test yöntemidir. Rapid Check sistemi,besiyeri ve striplerden oluşmaktadır.8-10 saat inkübasyon süresi vardır.İkinci protokol olarak sistemin içerisindeki besiyerinin yerine Novobiocinli MTSB kullanılabilir;ancak bu sefer inkübasyon süresi 15 saate uzar. Rapid Check E. Coli O 157 H:7 kemiksiz sığır eti ve kıymada AOAC tarafından hem 25 gr hem de 375 gr ‘da valide edilmiştir. Besiyeri Hazırlanması ve Numune Zenginleştirilmesi -1 lt suya 25 gr toz besiyeri eklenir ve besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanabilir.Besiyeri otoklavlanamazsa hazırlandığı gün kullanılmalıdır,en iyi sonuç için hazırlandığı andan itibaren 3 saat içinde kullanılmalıdır. Numune Zenginleştirilmesi: -25 gr Çiğ Kıyma Numunesi -225 ml Rapid Check besiyeri stomacher poşetine konur. -Stomacher poşetinin ağzı kapatılıp 42 C’de 8-10 saat için inkübasyona yerleştirilir. -8 -10 saatlik inkübasyondan sonra stomacher poşeti inkübatörden alınıp,yavaşça çalkalanır. Numune Zenginleştirilmesi: -Çiğ Kıyma 375 gr -3,375 Lt suya 84 gr toz besiyeri eklenir ve besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Analizi yapılacak 375 gr numune besiyeri içeren stomacher poşetine konur ve stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir ya da 45 saniye el yordamıyla masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapatılıp 42 C’de 12 saat için inkübasyona yerleştirilir. -12 saatlik inkübasyondan sonra stomacher poşeti inkübatörden alınıp,yavaşça çalkalanır. Numune Zenginleştirilmesi: -Çiğ Et 375 gr -1,5 lt deiyonize suya 37.5 gr toz besiyeri eklenir ve besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Analizi yapılacak 375 gr numune besiyeri içeren stomacher poşetine konur ve stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir ya da 45 saniye el yordamıyla masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapatılıp 42 C’de 10-18 saat için inkübasyona yerleştirilir. -10-18 saatlik inkübasyondan sonra stomacher poşeti inkübatörden alınıp,yavaşça çalkalanır. -E.Coli O157;H7 okuma prosedürleri uygulanır. HEAT KILLED ORGANISM -Zenginleştirme sonrasında transfer pipet kullanılarak 5 ml çekilir ve tüplere transfer edilir.10 dakika boyunca tüpler kaynatılır. -Stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir.Strip üzerinde oluşan tek çizgi negatif,çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. RAPIDCHECK E.COLI O 157 OKUMA PROSEDÜRLERİ -Zenginleştirilmiş numuneden pipet yardımıyla 1 ml çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Numune sayısı kadar strip kutudan çıkartılır ve tüplere yerleştirilir. -Yaklaşık 10 dakika bekletilir. Tek çizgi negatif,çift çizgi pozitif. Doğrulama Et numunelerindeki potansiyel pozitif numuneler USDA/FSIS’e göre doğrulanabilir.Rapid Check E. Coli O157 zenginleştirme numunesi doğrulamada kullanılabilir.

RapidChek® E. coli O157 Media

Kodu: 7000161

Ambalaj: 500GR

Açıklama: English Information!!! RAPID CHECK O 157,H:7 E.Coli O 157 H:7 salgınının çözümü, gıda şirketleri için her zaman maliyetli ve zaman alıcı olmuştur. E.Coli O 157,H:7 patojeninin erken tespit edilmesi için, üreticiler,işletmeler, ve dağıtıcılar mevcut çalışma şartları içerisinde maliyetlerini yükselmeyecek ve zaman kazandıracak çözümler geliştirme arayışına girmişlerdir. Sdix; üreticilere E.coli patojeni konusunda gerçek ve net okunabilir sonuçlarsağlamak üzere geliştirilmiş hızlı ve pratik bir test yöntemidir. Rapid Check sistemi,besiyeri ve striplerden oluşmaktadır.8-10 saat inkübasyon süresi vardır.İkinci protokol olarak sistemin içerisindeki besiyerinin yerine Novobiocinli MTSB kullanılabilir;ancak bu sefer inkübasyon süresi 15 saate uzar. Rapid Check E. Coli O 157 H:7 kemiksiz sığır eti ve kıymada AOAC tarafından hem 25 gr hem de 375 gr ‘da valide edilmiştir. Besiyeri Hazırlanması ve Numune Zenginleştirilmesi -1 lt suya 25 gr toz besiyeri eklenir ve besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanabilir.Besiyeri otoklavlanamazsa hazırlandığı gün kullanılmalıdır,en iyi sonuç için hazırlandığı andan itibaren 3 saat içinde kullanılmalıdır. Numune Zenginleştirilmesi: -25 gr Çiğ Kıyma Numunesi -225 ml Rapid Check besiyeri stomacher poşetine konur. -Stomacher poşetinin ağzı kapatılıp 42 C’de 8-10 saat için inkübasyona yerleştirilir. -8 -10 saatlik inkübasyondan sonra stomacher poşeti inkübatörden alınıp,yavaşça çalkalanır. Numune Zenginleştirilmesi: -Çiğ Kıyma 375 gr -3,375 Lt suya 84 gr toz besiyeri eklenir ve besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Analizi yapılacak 375 gr numune besiyeri içeren stomacher poşetine konur ve stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir ya da 45 saniye el yordamıyla masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapatılıp 42 C’de 12 saat için inkübasyona yerleştirilir. -12 saatlik inkübasyondan sonra stomacher poşeti inkübatörden alınıp,yavaşça çalkalanır. Numune Zenginleştirilmesi: -Çiğ Et 375 gr -1,5 lt deiyonize suya 37.5 gr toz besiyeri eklenir ve besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Analizi yapılacak 375 gr numune besiyeri içeren stomacher poşetine konur ve stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir ya da 45 saniye el yordamıyla masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapatılıp 42 C’de 10-18 saat için inkübasyona yerleştirilir. -10-18 saatlik inkübasyondan sonra stomacher poşeti inkübatörden alınıp,yavaşça çalkalanır. -E.Coli O157;H7 okuma prosedürleri uygulanır. HEAT KILLED ORGANISM -Zenginleştirme sonrasında transfer pipet kullanılarak 5 ml çekilir ve tüplere transfer edilir.10 dakika boyunca tüpler kaynatılır. -Stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir.Strip üzerinde oluşan tek çizgi negatif,çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. RAPIDCHECK E.COLI O 157 OKUMA PROSEDÜRLERİ -Zenginleştirilmiş numuneden pipet yardımıyla 1 ml çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Numune sayısı kadar strip kutudan çıkartılır ve tüplere yerleştirilir. -Yaklaşık 10 dakika bekletilir. Tek çizgi negatif,çift çizgi pozitif. Doğrulama Et numunelerindeki potansiyel pozitif numuneler USDA/FSIS’e göre doğrulanabilir.Rapid Check E. Coli O157 zenginleştirme numunesi doğrulamada kullanılabilir.

RapidChek® Listeria Media Base

Kodu: 7000172

Ambalaj: 500 GR

Açıklama: English İnformation!!! RAPID CHECK LISTERIA RAPID CHECK; gıda ve çevresel numunelerde zenginleştirme öneren tek sistemdir. Besiyeri transferinin olmaması tekbesiyeri hazırlanma adımları patojenlerin belirlenmesinde size oldukça kolaylık sağlar. SDIX antikor geliştirme alanında ve lateral akış testleri geliştirmede dünya lideri konumundadır. SDIX , geliştirdiği patojenleri tarama sistemleri ile devrim niteliğindedir. Test sistemi ön zenginleştirme sonrasında 40 saat inkübasyon tek transfere dayanır. RAPID CHECK sistemi besiyeri , supplement ve stripten oluşur. HAZIRLANIŞ ŞEKLİ Besiyerinin Hazırlanması ve Numune Zenginleştirilmesi (Gıda Numuneleri) -1 lt deiyonize suya 53 gr toz besiyeri ve 1 gr supplement eklenir. Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanabilir. Otoklavlanmadan kullanılmak istenirse besiyeri hazırlandığı andan itibaren oda sıcaklığında 3 saat ya da 4C’de 24 saat süreyle saklanabilir, otoklavlanırsa 2-8 C’de 1 hafta saklanabilir. -Eğer besiyeri otoklavlanırsa, besiyerinin sıcaklığı 30 C’ye indikten sonra supplement eklenir. Numune Zenginleştirilmesi -Analizi yapılacak üründen 25 gr tartılır ve stomacher poşetine yerleştirilir. -225 ml katkılandırılmış besiyeri numune bulunan stomacher poşetinin içine eklenir. -Stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir veya el yoluyla 30 saniye masaj yapılır. -Stomacher poşeti kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat süreyle inkübe edilir. -İnkübasyon sonrası transfer pipet yardımıyla zenginleştirilmiş numuneden 400 ul çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve su banyosu veya ısıtma bloğunda 100 C’de 5-15 dakika hassasiyeti arttırmak için kaynatılır. -Kaynatma işlemi sonrası tüpler oda sıcaklığına getirilir ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir. 10 dakika bekletilir ve sonrasında tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde hiç bir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. DOĞRULAMA: BAM ve USDA/FSIS methodlarının gerekleri doğrultusunda doğrulama yapılır. Sığır eti, hindi eti, sosis ve bütün çevresel numunelerde USDA/FSIS methodlarının kullanılması tavsiye edilir. Ricotta peyniri, füme peyniri, pişmiş karides, tam yağlı süt, dondurma ve patates salatası numunelerinde FDA/BAM metodlarınca doğrulama yapılır. Çevresel Numunelerde Analiz (Sünger İle Numune Zenginleştirilmesi) -4 inc karelik numune 7,5*4 cm sünger ile 30saniye boyunca geri ve ileri hareket edilerek yüzeyden alınır. Süger steril torbaya alınır. -60-100 ml katkılandırılmış Listeria besiyeri eklenir ve süngerin besiyeriyle birleşmesi sağlanır. -İçerisinde numune bulunan stomacher poşeti, stomacher cihazına yerleştirilir ve el yordamıyla 30 saniye kadar masaj yapılır. -Stomacher poşeti sıkıca kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat inkübatöre konur. Çevresel Numunelerde Analiz (Swap İle Numune Zenginleştirilmesi) -1 inc karelik numune swap ile 30 saniye boyunca ileri geri sürtünerek yüzeyden alınır. -Swap steril poşete yerleştirilir. -10-20 ml katkılandırılmış Listeria besiyeri eklenir ve swapın numuneyle birleşmesi sağlanır. -İçerisinde numune bulunan stomacher poşeti, stomacher cihazına yerleştirilir ve el yordamıyla 30 saniye kadar masaj yapılır. -Stomacher poşeti sıkıca kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat inkübatöre konur. -İnkübasyon sonrası transfer pipet yardımıyla zenginleştirilmiş numuneden 400 ul çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve su banyosu veya ısıtma bloğunda 100 C’de 5-15 dakika hassasiyeti arttırmak için kaynatılır. -kaynatma işlemi sonrası tüpler oda sıcaklığına getirilir ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir.10 dakika bekletilir ve sonrasında tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. -BU DEMEKTİR Kİ RAPID CHECKİLE YAKLAŞIK 40-48 SAAT İÇERİSİNDE LISTERIA NEGATİF SONUCUNU ALABİLİRSİNİZ. RapidChek vs. Vidas (InternalStudy Results) Yukarıdaki çalışma

RapidChek® Listeria Media Suplement

Kodu: 7000173

Ambalaj: 10GR

Açıklama: English İnformation!!! RAPID CHECK LISTERIA RAPID CHECK; gıda ve çevresel numunelerde zenginleştirme öneren tek sistemdir. Besiyeri transferinin olmaması tek besiyeri hazırlanma adımları patojenlerin belirlenmesinde size oldukça kolaylık sağlar. SDIX antikor geliştirme alanında ve lateral akış testleri geliştirmede dünya lideri konumundadır. SDIX , geliştirdiği patojenleri tarama sistemleri ile devrim niteliğindedir. Test sistemi ön zenginleştirme sonrasında 40 saat inkübasyon tek transfere dayanır. RAPID CHECK sistemi besiyeri , supplement ve stripten oluşur. HAZIRLANIŞ ŞEKLİ Besiyerinin Hazırlanması ve Numune Zenginleştirilmesi (Gıda Numuneleri) -1 lt deiyonize suya 53 gr toz besiyeri ve 1 gr supplement eklenir. Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir.121 C’de 15 dakika otoklavlanabilir. Otoklavlanmadan kullanılmak istenirse besiyeri hazırlandığı andan itibaren oda sıcaklığında 3 saat ya da 4C’de 24 saat süreyle saklanabilir, otoklavlanırsa 2-8 C’de 1 hafta saklanabilir. -Eğer besiyeri otoklavlanırsa, besiyerinin sıcaklığı 30 C’ye indikten sonra supplement eklenir. Numune Zenginleştirilmesi -Analizi yapılacak üründen 25 gr tartılır ve stomacher poşete yerleştirilir. -225 ml katkılandırılmış besiyeri numune bulunan stomacher poşetinin içine eklenir. -Stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir veya el yoluyla 30 saniye masaj yapılır. -Stomacher poşeti kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat süreyle inkübe edilir. -İnkübasyon sonrası transfer pipet yardımıyla zenginleştirilmiş numuneden 400 ul çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve su banyosu veya ısıtma bloğunda 100 C’de 5-15 dakika hassasiyeti arttırmak için kaynatılır. -Kaynatma işlemi sonrası tüpler oda sıcaklığına getirilir ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir. 10 dakika bekletilir ve sonrasında tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde hiç bir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. DOĞRULAMA: BAM ve USDA/FSIS methodlarının gerekleri doğrultusunda doğrulama yapılır. Sığır eti, hindi eti, sosis ve bütün çevresel numunelerde USDA/FSIS methodlarının kullanılması tavsiye edilir. Ricotta peyniri, füme peyniri, pişmiş karides, tam yağlı süt, dondurma ve patates salatası numunelerinde FDA/BAM metodlarınca doğrulama yapılır. Çevresel Numunelerde Analiz (Sünger İle Numune Zenginleştirilmesi) -4 inc karelik numune 7,5*4 cm sünger ile 30saniye boyunca geri ve ileri hareket edilerek yüzeyden alınır.Süger steril torbaya alınır. -60-100 ml katkılandırılmış Listeria besiyeri eklenir ve süngerin besiyeriyle birleşmesi sağlanır. -İçerisinde numune bulunan stomacher poşeti, stomacher cihazına yerleştirilir ve el yordamıyla 30 saniye kadar masaj yapılır. -Stomacher poşeti sıkıca kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat inkübatöre konur. Çevresel Numunelerde Analiz (Swap İle Numune Zenginleştirilmesi) -1 inc karelik numune swap ile 30 saniye boyunca ileri geri sürtünerek yüzeyden alınır. -Swap steril poşete yerleştirilir. -10-20 ml katkılandırılmış Listeria besiyeri eklenir ve swapın numuneyle birleşmesi sağlanır. -İçerisinde numune bulunan stomacher poşeti, stomacher cihazına yerleştirilir ve el yordamıyla 30 saniye kadar masaj yapılır. -Stomacher poşeti sıkıca kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat inkübatöre konur. -İnkübasyon sonrası transfer pipet yardımıyla zenginleştirilmiş numuneden 400 ul çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve su banyosu veya ısıtma bloğunda 100 C’de 5-15 dakika hassasiyeti arttırmak için kaynatılır. -kaynatma işlemi sonrası tüpler oda sıcaklığına getirilir ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir. 10 dakika bekletilir ve sonrasında tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. -BU DEMEKTİR Kİ RAPID CHECK İLE YAKLAŞIK 40-48 SAAT İÇERİSİNDE LISTERIA NEGATİF SONUCUNU ALABİLİRSİNİZ. RapidChek vs. Vidas (InternalStudy Results) Yukarıdaki çalışma

RapidChek® Listeria Strips

Kodu: 7000171

Ambalaj: 45 Tests

Açıklama: English İnformation!!! RAPID CHECK LISTERIA RAPID CHECK; gıda ve çevresel numunelerde zenginleştirme öneren tek sistemdir. Besiyeri transferinin olmaması tek besiyeri hazırlanma adımları patojenlerin belirlenmesinde size oldukça kolaylık sağlar. SDIX antikor geliştirme alanında ve lateral akış testleri geliştirmede dünya lideri konumundadır. SDIX, geliştirdiği patojen tarama sistemleri ile devrim niteliğindedir. Test sistemi ön zenginleştirme sonrasında 40 saat inkübasyon tek transfere dayanır. RAPID CHECK sistemi besiyeri , supplement ve stripten oluşur. HAZIRLANIŞ ŞEKLİ Besiyerinin Hazırlanması ve Numune Zenginleştirilmesi (Gıda Numuneleri) -1 lt deiyonize suya 53 gr toz besiyeri ve 1 gr supplement eklenir. Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanabilir. Otoklavlanmadan kullanılmak istenirse besiyeri hazırlandığı andan itibaren oda sıcaklığında 3 saat ya da 4 C’de 24 saat süreyle saklanabilir, otoklavlanırsa 2-8 C’de 1 hafta saklanabilir. -Eğer besiyeri otoklavlanırsa, besiyerinin sıcaklığı 30 C’ye indikten sonra supplement eklenir. Numune Zenginleştirilmesi -Analizi yapılacak üründen 25 gr tartılır ve stomacher poşetine yerleştirilir. -225 ml katkılandırılmış besiyeri numune bulunan stomacher poşetinin içine eklenir. -Stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir veya el yoluyla 30 saniye masaj yapılır. -Stomacher poşeti kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat süreyle inkübe edilir. -İnkübasyon sonrası transfer pipet yardımıyla zenginleştirilmiş numuneden 400 ul çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve su banyosu veya ısıtma bloğunda 100 C’de 5-15 dakika hassasiyeti arttırmak için kaynatılır. -Kaynatma işlemi sonrası tüpler oda sıcaklığına getirilir ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir.10 dakika bekletilir ve sonrasında tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde hiç bir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. DOĞRULAMA: BAM ve USDA/FSIS methodlarının gerekleri doğrultusunda doğrulama yapılır. Sığır eti, hindi eti, sosis ve bütün çevresel numunelerde USDA/FSIS methodlarının kullanılması tavsiye edilir. Ricotta peyniri, füme peyniri, pişmiş karides, tam yağlı süt, dondurma ve patates salatası numunelerinde FDA/BAM metodlarınca doğrulama yapılır. Çevresel Numunelerde Analiz (Sünger İle Numune Zenginleştirilmesi) -4i nc karelik numune 7,5*4 cm sünger ile 30saniye boyunca geri ve ileri hareket edilerek yüzeyden alınır. Süger steril torbaya alınır. -60-100 ml katkılandırılmış Listeria besiyeri eklenir ve süngerin besiyeriyle birleşmesi sağlanır. -İçerisinde numune bulunan stomacher poşeti, stomacher cihazına yerleştirilir ve el yordamıyla 30 saniye kadar masaj yapılır. -Stomacher poşeti sıkıca kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat inkübatöre konur. Çevresel Numunelerde Analiz (Swap İle Numune Zenginleştirilmesi) -1inc karelik numune swap ile 30 saniye boyunca ileri geri sürtünerek yüzeyden alınır. -Swap steril poşete yerleştirilir. -10-20 ml katkılandırılmış Listeria besiyeri eklenir ve swapın numuneyle birleşmesi sağlanır. -İçerisinde numune bulunan stomacher poşeti, stomacher cihazına yerleştirilir ve el yordamıyla 30 saniye kadar masaj yapılır. -Stomacher poşeti sıkıca kapatılır ve 30 C’de 40-48 saat inkübatöre konur. -İnkübasyon sonrası transfer pipet yardımıyla zenginleştirilmiş numuneden 400 ul çekilir ve tüplere yerleştirilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve su banyosu veya ısıtma bloğunda 100 C’de 5-15 dakika hassasiyeti arttırmak için kaynatılır. -kaynatma işlemi sonrası tüpler oda sıcaklığına getirilir ve stripler ok yönü aşağıbakacak şekilde tüplere yerleştirilir. 10 dakika bekletilir ve sonrasında tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif sonucu verir. Strip üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. -BU DEMEKTİR Kİ RAPID CHECK İLE YAKLAŞIK 40-48 SAAT İÇERİSİNDE LISTERIA NEGATİF SONUCUNU ALABİLİRSİNİZ. RapidChek vs. Vidas (InternalStudy Results) Yukarıdaki çalışma sos

RapidChek® SELECT Salmonella Strips

Kodu: 7000191

Ambalaj: 50 Strip

Açıklama: English Information!!! RAPIDCHECK SELECT SALMONELLA Salmonella hem zenginleştirme hem de hızlı algılama yöntemi sisteme özgünlük sağlar.Sistemin ;hedef pathojeni belirlemeye yönelik bakteriyofajları kendi bünyesinde üretmesi diğer rakiplerine oranla üstünlük sağlar. Salmonella seti primary media(birincil besiyeri),secondary media (ikincil besiyeri),supplement ,strip’ten oluşur. Supplementin içerisinde bulunan 7 farklı türde bakteriyofaj hedef patojenlerin belirlenmesini sağlar. Bakteriyofajların yanlış tepki vermesini engelleyen çapraz reaktifler sayesinde bakteri saldırı virüsü barındırır. bakteriyofaj hızlı salmonella büyüme için uygun koşulları yaratan bir ortam oluşturması için rekabetçi bakterilere saldırır. Bakteryofajlar insan sağlığına zararlı değildir. HAZIRLANIŞ ŞEKLİ Birincil Besiyerinin Hazırlanması -1 lt deiyonize suya 20 gr brincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanır.Otoklavlanmadan kullanılmak istenirse besiyeri hazırlandığı gün kullanılmalıdır,otoklavlanırsa 2-8 C’de 2 hafta saklanablir. -Supplementi eklendiğinde 3 saat içinde kullanılmalıdır. Supplement 1 lt suya 10 ml eklenr. -Supplement eklendikten sonra besiyeri OTOKLAVLANMAZ. İkincil Besiyernin Hazırlanması -100 ml deiyonize suya 7,4 gr ikincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Besiyer hazırlandığı andan itbaren 3 saat içerisinde kullanılmalıdır.En iyi sonuç için hazırlandığı anda kullanılmalıdır. -Kaynatma opsiyoneldir.Kaynatma sıcaklığına getirilirse,kaynatmadan sonra 2-8 C’de 1 hafta saklanabilir. -Salmonella’nın belirlenmesi için her tüpe ikincil besiyerinden 1’er ml eklenir. Not:İkincil besiyeri,açık bulanık yeşil görünümündedir ve dibinde beyaz bir çökelti oluşur. Numune Zenginleştirilmesi -Analizi yapılacak üründen 25 gr tartılır ve stomacher poşete yerleştirilir. -42 C’ye ılıtılmış 225 ml katkılandırılmış besiyeri numune bulunan stomacher poşetinin içine eklenir. -Stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir veya el yoluyla 30 sn masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapanır ve 42 C’de 16-22 saat inkübe edilir. -0,1 ml zenginleştirilmiş numune ,1 ml ikincil besiyeri içeren tüplere transfer edilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve 42 C’de 6-8 saat daha inkübe edilir. İnkübasyon sonrası tüpler iyice çalkalanır ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir. -Stripler 10 dakika tüplerin içerisinde bekletilir ,stripte oluşacak tek çizgi negatif,çift çizgi ise pozitif sonucu verir.Negatif sonuç çıkan numunelerde işlem tamamlanmış demektir ve ürün pazara çıkabilir,pozitif çıkan sonuçlar çin doğrulamaya gidilmelidir.Strip üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. BU DEMEKTİR Kİ RAPID CHECK İLE YAKLAŞIK 24 SAAT İÇERİSİNDE SALMONELLA NEGATİF SONUCUNU ALABİLİRİZ. Yukarıdaki tabloda USDA tarafından toplam 37 pozitif Salmonella numunesinin BAX ,VIDAS,RAPID CHECK ,KLASIK METHODLA yapılmış karşılaştırmalı çalışmayı görebilirsiniz. Tabloda da görebileceğiniz gibi BAX sistemi 37 pozitif numunenin sadece 33 tanesini yakalamış ve 4 yanlış negatif sonuç vermiştir.Bu demektir ki aslında 4 pozitif Salmonella barındıran ürün bu sonuçlar yüzünden pazara çıkmıştır. VIDAS ise 37 pozitif Salmonella numunesinin sadece 36 tanesini yakalamış ve 1 adet yanlış negatf sonuç vermiştir. RAPID CHECK sisteminde 37 pozitif Salmonellanın 37 tanesi belirlenmiştir ve bu karşılaştırma tablosundan da anlaşılacağı gibi %100 güvenilirliğe sahiptir. RAPID CHECK sistem hem AOAC hem de AFNOR tarafından çeşitli ürünlerde valide olmuştur. AOAC tarafından RAPID CHECK, yüksek yüklü gıdalar,çiğ et,kümes hayvanları,domuz ve bütün tavuk numuneleri ayrıca şarküteri gibi düşük yüklü gıdalar ,likit yumurta,fıstık ezmesinde valide edilmiştir. AFNOR tarafından RAPID CHECK,et,süt ve süt ürünleri ,deniz ürünleri,sebze,yumurta,yem ve çevresel numunelerde valide edilmiştir.

Açıklama: English Information!!! RAPIDCHECK SELECT SALMONELLA Salmonella hem zenginleştirme hem de hızlı algılama yöntemi sisteme özgünlük sağlar.Sistemin ;hedef pathojeni belirlemeye yönelik bakteriyofajları kendi bünyesinde üretmesi diğer rakiplerine oranla üstünlük sağlar. Salmonella seti primary media(birincil besiyeri),secondary media (ikincil besiyeri),supplement ,strip’ten oluşur. Supplementin içerisinde bulunan 7 farklı türde bakteriyofaj hedef patojenlerin belirlenmesini sağlar.Bakteriyofajlar yanlış tepki vermesin engelleyen çapraz reaktif sayesinde bakteri saldırı virüsü barındırır.Bakteriyoların yanlış tepki vermesini engelleyen çaapraz reaktifler sayesinde, bakteriler saldırı virüsü barındırır. bakteriyofajlar salmonellanın büyümesi ve uygun koşulları yaratan bir ortam oluşturması için rekabetçi bakterilere saldırır. Bakteryofajlar insan sağlığına zararlı değildir. HAZIRLANIŞ ŞEKLİ Birincil Besiyerinin Hazırlanması -1 lt deiyonize suya 20 gr brincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanır.Otoklavlanmadan kullanılmak istenirse besiyeri hazırlandığı gün kullanılmalıdır,otoklavlanırsa 2-8 C’de 2 hafta saklanablir. -Supplementi eklendiğinde 3 saat içinde kullanılmalıdır. Supplement 1 lt suya 10 ml eklenr. -Supplement eklendikten sonra besiyeri OTOKLAVLANMAZ. İkincil Besiyernin Hazırlanması -100 ml deiyonize suya 7,4 gr ikincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Besiyer hazırlandığı andan itbaren 3 saat içerisinde kullanılmalıdır.En iyi sonuç için hazırlandığı anda kullanılmalıdır. -Kaynatma opsiyoneldir.Kaynatma sıcaklığına getirilirse,kaynatmadan sonra 2-8 C’de 1 hafta saklanabilir. -Salmonella’nın belirlenmesi için her tüpe ikincil besiyerinden 1’er ml eklenir. Not:İkincil besiyeri,açık bulanık yeşil görünümündedir ve dibinde beyaz bir çökelti oluşur. Numune Zenginleştirilmesi -Analizi yapılacak üründen 25 gr tartılır ve stomacher poşete yerleştirilir. -42 C’ye ılıtılmış 225 ml katkılandırılmış besiyeri numune bulunan stomacher poşetinin içine eklenir. -Stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir veya el yoluyla 30 sn masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapanır ve 42 C’de 16-22 saat inkübe edilir. -0,1 ml zenginleştirilmiş numune ,1 ml ikincil besiyeri içeren tüplere transfer edilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve 42 C’de 6-8 saat daha inkübe edilir. İnkübasyon sonrası tüpler iyice çalkalanır ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir. -Stripler 10 dakika tüplerin içerisinde bekletilir ,stripte oluşacak tek çizgi negatif,çift çizgi ise pozitif sonucu verir.Negatif sonuç çıkan numunelerde işlem tamamlanmış demektir ve ürün pazara çıkabilir,pozitif çıkan sonuçlar çin doğrulamaya gidilmelidir.Strip üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. BU DEMEKTİR Kİ RAPID CHECK İLE YAKLAŞIK 24 SAAT İÇERİSİNDE SALMONELLA NEGATİF SONUCUNU ALABİLİRİZ. Yukarıdaki tabloda USDA tarafından toplam 37 pozitif Salmonella numunesinin BAX ,VIDAS,RAPID CHECK ,KLASIK METHODLA yapılmış karşılaştırmalı çalışmayı görebilirsiniz. Tabloda da görebileceğiniz gibi BAX sistemi 37 pozitif numunenin sadece 33 tanesini yakalamış ve 4 yanlış negatif sonuç vermiştir.Bu demektir ki aslında 4 pozitif Salmonella barındıran ürün bu sonuçlar yüzünden pazara çıkmıştır. VIDAS ise 37 pozitif Salmonella numunesinin sadece 36 tanesini yakalamış ve 1 adet yanlış negatf sonuç vermiştir. RAPID CHECK sisteminde 37 pozitif Salmonellanın 37 tanesi belirlenmiştir ve bu karşılaştırma tablosundan da anlaşılacağı gibi %100 güvenilirliğe sahiptir. RAPID CHECK sistem hem AOAC hem de AFNOR tarafından çeşitli ürünlerde valide olmuştur. AOAC tarafından RAPID CHECK, yüksek yüklü gıdalar,çiğ et,kümes hayvanları,domuz ve bütün tavuk numuneleri ayrıca şarküteri gibi düşük yüklü gıdalar ,likit yumurta,fıstık ezmesinde valide edilmiştir. AFNOR tarafından RAPID CHECK,et,süt ve süt ürünleri ,deniz ürünleri,sebze,yumurta,yem ve çevresel numune

Açıklama: English Information!!! RAPIDCHECK SELECT SALMONELLA Salmonella hem zenginleştirme hem de hızlı algılama yöntemi sisteme özgünlük sağlar.Sistemin ;hedef pathojeni belirlemeye yönelik bakteriyofajları kendi bünyesinde üretmesi diğer rakiplerine oranla üstünlük sağlar. Salmonella seti primary media(birincil besiyeri),secondary media (ikincil besiyeri),supplement ,strip’ten oluşur. Supplementin içerisinde bulunan 7 farklı türde bakteriyofaj hedef patojenlerin belirlenmesini sağlar.Bakteriyofajlar yanlış tepki vermesin engelleyen çapraz reaktif sayesinde bakteri saldırı virüsü barındırır.Bakteriyofaj hızlı Salmonella büyüme için uygun koşulları yaratan bir ortam oluşturulması için rekabetçi bakterilere saldırır.Bakteryofajlar insan sağlığına zararlı değildir. HAZIRLANIŞ ŞEKLİ Birincil Besiyerinin Hazırlanması -1 lt deiyonize suya 20 gr brincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanır.Otoklavlanmadan kullanılmak istenirse besiyeri hazırlandığı gün kullanılmalıdır,otoklavlanırsa 2-8 C’de 2 hafta saklanablir. -Supplementi eklendiğinde 3 saat içinde kullanılmalıdır. Supplement 1 lt suya 10 ml eklenr. -Supplement eklendikten sonra besiyeri OTOKLAVLANMAZ. İkincil Besiyernin Hazırlanması -100 ml deiyonize suya 7,4 gr ikincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Besiyer hazırlandığı andan itbaren 3 saat içerisinde kullanılmalıdır.En iyi sonuç için hazırlandığı anda kullanılmalıdır. -Kaynatma opsiyoneldir.Kaynatma sıcaklığına getirilirse,kaynatmadan sonra 2-8 C’de 1 hafta saklanabilir. -Salmonella’nın belirlenmesi için her tüpe ikincil besiyerinden 1’er ml eklenir. Not:İkincil besiyeri,açık bulanık yeşil görünümündedir ve dibinde beyaz bir çökelti oluşur. Numune Zenginleştirilmesi -Analizi yapılacak üründen 25 gr tartılır ve stomacher poşete yerleştirilir. -42 C’ye ılıtılmış 225 ml katkılandırılmış besiyeri numune bulunan stomacher poşetinin içine eklenir. -Stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir veya el yoluyla 30 sn masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapanır ve 42 C’de 16-22 saat inkübe edilir. -0,1 ml zenginleştirilmiş numune ,1 ml ikincil besiyeri içeren tüplere transfer edilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve 42 C’de 6-8 saat daha inkübe edilir. İnkübasyon sonrası tüpler iyice çalkalanır ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir. -Stripler 10 dakika tüplerin içerisinde bekletilir ,stripte oluşacak tek çizgi negatif,çift çizgi ise pozitif sonucu verir.Negatif sonuç çıkan numunelerde işlem tamamlanmış demektir ve ürün pazara çıkabilir,pozitif çıkan sonuçlar çin doğrulamaya gidilmelidir.Strip üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. BU DEMEKTİR Kİ RAPID CHECK İLE YAKLAŞIK 24 SAAT İÇERİSİNDE SALMONELLA NEGATİF SONUCUNU ALABİLİRİZ. Yukarıdaki tabloda USDA tarafından toplam 37 pozitif Salmonella numunesinin BAX ,VIDAS,RAPID CHECK ,KLASIK METHODLA yapılmış karşılaştırmalı çalışmayı görebilirsiniz. Tabloda da görebileceğiniz gibi BAX sistemi 37 pozitif numunenin sadece 33 tanesini yakalamış ve 4 yanlış negatif sonuç vermiştir.Bu demektir ki aslında 4 pozitif Salmonella barındıran ürün bu sonuçlar yüzünden pazara çıkmıştır. VIDAS ise 37 pozitif Salmonella numunesinin sadece 36 tanesini yakalamış ve 1 adet yanlış negatf sonuç vermiştir. RAPID CHECK sisteminde 37 pozitif Salmonellanın 37 tanesi belirlenmiştir ve bu karşılaştırma tablosundan da anlaşılacağı gibi %100 güvenilirliğe sahiptir. RAPID CHECK sistem hem AOAC hem de AFNOR tarafından çeşitli ürünlerde valide olmuştur. AOAC tarafından RAPID CHECK, yüksek yüklü gıdalar,çiğ et,kümes hayvanları,domuz ve bütün tavuk numuneleri ayrıca şarküteri gibi düşük yüklü gıdalar ,likit yumurta,fıstık ezmesinde valide edilmiştir. AFNOR tarafından RAPID CHECK,et,süt ve süt ürünleri ,deniz ürünleri,sebze,yumurta,yem ve çevresel numunelerde valide edilmiştir.

RapidChek® SELECT™ Salmonella Supplament

Kodu: 7000194

Ambalaj: 250ML

Açıklama: English Information!!! RAPIDCHECK SELECT SALMONELLA Salmonella hem zenginleştirme hem de hızlı algılama yöntemi sisteme özgünlük sağlar.Sistemin ;hedef pathojeni belirlemeye yönelik bakteriyofajları kendi bünyesinde üretmesi diğer rakiplerine oranla üstünlük sağlar. Salmonella seti primary media(birincil besiyeri),secondary media (ikincil besiyeri),supplement ,strip’ten oluşur. Supplementin içerisinde bulunan 7 farklı türde bakteriyofaj hedef patojenlerin belirlenmesini sağlar.Bakteriyofajlar yanlış tepki vermesin engelleyen çapraz reaktif sayesinde bakteri saldırı virüsü barındırır.Bakteriyofaj hızlı Salmonella büyüme için uygun koşulları yaratan bir ortam oluşturulması için rekabetçi bakterilere saldırır.Bakteryofajlar insan sağlığına zararlı değildir. HAZIRLANIŞ ŞEKLİ Birincil Besiyerinin Hazırlanması -1 lt deiyonize suya 20 gr brincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Otoklavlama opsiyoneldir. 121 C’de 15 dakika otoklavlanır.Otoklavlanmadan kullanılmak istenirse besiyeri hazırlandığı gün kullanılmalıdır,otoklavlanırsa 2-8 C’de 2 hafta saklanablir. -Supplementi eklendiğinde 3 saat içinde kullanılmalıdır. Supplement 1 lt suya 10 ml eklenr. -Supplement eklendikten sonra besiyeri OTOKLAVLANMAZ. İkincil Besiyernin Hazırlanması -100 ml deiyonize suya 7,4 gr ikincil besiyeri eklenir.Besiyeri çözülene kadar iyice çalkalanır. -Besiyer hazırlandığı andan itbaren 3 saat içerisinde kullanılmalıdır.En iyi sonuç için hazırlandığı anda kullanılmalıdır. -Kaynatma opsiyoneldir.Kaynatma sıcaklığına getirilirse,kaynatmadan sonra 2-8 C’de 1 hafta saklanabilir. -Salmonella’nın belirlenmesi için her tüpe ikincil besiyerinden 1’er ml eklenir. Not:İkincil besiyeri,açık bulanık yeşil görünümündedir ve dibinde beyaz bir çökelti oluşur. Numune Zenginleştirilmesi -Analizi yapılacak üründen 25 gr tartılır ve stomacher poşete yerleştirilir. -42 C’ye ılıtılmış 225 ml katkılandırılmış besiyeri numune bulunan stomacher poşetinin içine eklenir. -Stomacher poşeti stomacher cihazına yerleştirilir veya el yoluyla 30 sn masaj yapılır. -Stomacher poşetinin ağzı kapanır ve 42 C’de 16-22 saat inkübe edilir. -0,1 ml zenginleştirilmiş numune ,1 ml ikincil besiyeri içeren tüplere transfer edilir. -Tüplerin ağzı kapatılır ve 42 C’de 6-8 saat daha inkübe edilir. İnkübasyon sonrası tüpler iyice çalkalanır ve stripler ok yönü aşağı bakacak şekilde tüplere yerleştirilir. -Stripler 10 dakika tüplerin içerisinde bekletilir ,stripte oluşacak tek çizgi negatif,çift çizgi ise pozitif sonucu verir.Negatif sonuç çıkan numunelerde işlem tamamlanmış demektir ve ürün pazara çıkabilir,pozitif çıkan sonuçlar çin doğrulamaya gidilmelidir.Strip üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa test geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. BU DEMEKTİR Kİ RAPID CHECK İLE YAKLAŞIK 24 SAAT İÇERİSİNDE SALMONELLA NEGATİF SONUCUNU ALABİLİRİZ. Yukarıdaki tabloda USDA tarafından toplam 37 pozitif Salmonella numunesinin BAX ,VIDAS,RAPID CHECK ,KLASIK METHODLA yapılmış karşılaştırmalı çalışmayı görebilirsiniz. Tabloda da görebileceğiniz gibi BAX sistemi 37 pozitif numunenin sadece 33 tanesini yakalamış ve 4 yanlış negatif sonuç vermiştir.Bu demektir ki aslında 4 pozitif Salmonella barındıran ürün bu sonuçlar yüzünden pazara çıkmıştır. VIDAS ise 37 pozitif Salmonella numunesinin sadece 36 tanesini yakalamış ve 1 adet yanlış negatf sonuç vermiştir. RAPID CHECK sisteminde 37 pozitif Salmonellanın 37 tanesi belirlenmiştir ve bu karşılaştırma tablosundan da anlaşılacağı gibi %100 güvenilirliğe sahiptir. RAPID CHECK sistem hem AOAC hem de AFNOR tarafından çeşitli ürünlerde valide olmuştur. AOAC tarafından RAPID CHECK, yüksek yüklü gıdalar,çiğ et,kümes hayvanları,domuz ve bütün tavuk numuneleri ayrıca şarküteri gibi düşük yüklü gıdalar ,likit yumurta,fıstık ezmesinde valide edilmiştir. AFNOR tarafından RAPID CHECK,et,süt ve süt ürünleri ,deniz ürünleri,sebze,yumurta,yem ve çevresel numunelerde valide edilmiştir.